Steel arena | HC Košice Ticketing
Icon/24hoursCreated with Sketch. Icon/add-to-cartCreated with Sketch. Icon/avatarCreated with Sketch. Icon/checkoutCreated with Sketch. Icon/empty-cartCreated with Sketch. Icon/Cart flatCreated with Sketch. Icon/CheckCreated with Sketch. Icon/XCreated with Sketch. Icon/Close bannerCreated with Sketch. Icon/emailCreated with Sketch. Icon/filterCreated with Sketch. Icon/HamburgerCreated with Sketch. Icon/HomeCreated with Sketch. icon/infoCreated with Sketch. Icon/keyCreated with Sketch. Icon/LikeCreated with Sketch. Icon/MailboxCreated with Sketch. Icon/MapCreated with Sketch. Icon/Navigation leftCreated with Sketch. Icon/Navigation rightCreated with Sketch. Icon/passwordCreated with Sketch. Icon/searchCreated with Sketch. Icon/securityCreated with Sketch. Icon/1Created with Sketch. Icon/2Created with Sketch. Icon/3Created with Sketch. Icon/TelephoneCreated with Sketch. Icon/TruckCreated with Sketch. Icon/UserCreated with Sketch. Icon/PrihlásenieCreated with Sketch.

Podmienky vstupu

Podmienky vstupu a odporúčania:

 • Zakúpením vstupeniek návštevník súhlasí so Všeobecným obchodnými podmienkami a bude sa riadiť Organizačným a návštevným poriadkom HC Košice. 
 • Všetci návštevníci sú povinní preukázať sa dokladmi stanovenými vo Vyhláške ÚVZSR, ktoré sa vzťahujú k zápasovému režimu. Návštevníkom, ktorí sa týmito dokladmi nepreukážu nebude vstup na štadión umožnený a nemajú nárok na vrátenie vstupného.
 • Režim zápasu bude vždy vyznačený na stránke. Aktuálne COVID opatrenia pre rôzne režimy a Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva nájdete na stránke >>
 • Účasť detí do 12 rokov len za účasti dospelého. 
 • Povinnosť nosenia rúška počas celého pobytu na štadióne. 
 • Sprísnené hygienické opatrenia na štadióne. 
 • Vstupenka je neprenosná. 
 • Na štadióne nebude možná konzumácia jedla a pitia. 
 • Predaj vstupeniek bude prebiehať pred Steel arénou v deň zápasu vždy 90 minút pred jeho začiatkom (platba z hygienických dôvodov dostupná LEN KARTOU). 
 • Pre vyhnutie sa čakaniu v radoch odporúčame ONLINE nákup.
 • Vstup aj bez vytlačenej vstupenky cez označený vchod, vstupenku v smartfóne predložíte pracovníkovi HC Košice.
 • Pred Steel arénou sa okrem pokladne nachádza aj spoplatnená úschovňa, v ktorej si môžete uschovať dáždniky, kabáty a príp. predmety, ktoré nie je možné vziať do Steel arény. 

Pred návštevou zápasu si, prosím, pozorne prečítajte nasledujúce dokumenty a informácie:


O predajnom portáli:

HC Košice Ticketing bol vyvinutý v spolupráci s Hlavným IT partnerom klubu - spoločnosťou Ness Košice. Hlavným cieľom tejto aktivity je vytvoriť systém presne na mieru HC Košice a využívať dáta z predaja na prípravu cielených marketingových kampaní. Funkcionalita portálu bude postupne dopĺňaná a rozvíjaná o ďalšie funkcie. Prípadné návrhy na zlepšenia či prípadné nedostatky, prosím, zašlite e-mailom na adresu vstupenky@hckosice.sk . Ďakujeme, že nám pomáhate zlepšovať sa.