Permanentky |HC Košice Ticketing
Icon/24hoursCreated with Sketch. Icon/add-to-cartCreated with Sketch. Icon/avatarCreated with Sketch. Icon/checkoutCreated with Sketch. Icon/empty-cartCreated with Sketch. Icon/Cart flatCreated with Sketch. Icon/CheckCreated with Sketch. Icon/XCreated with Sketch. Icon/Close bannerCreated with Sketch. Icon/emailCreated with Sketch. Icon/filterCreated with Sketch. Icon/HamburgerCreated with Sketch. Icon/HomeCreated with Sketch. icon/infoCreated with Sketch. Icon/keyCreated with Sketch. Icon/LikeCreated with Sketch. Icon/MailboxCreated with Sketch. Icon/MapCreated with Sketch. Icon/Navigation leftCreated with Sketch. Icon/Navigation rightCreated with Sketch. Icon/passwordCreated with Sketch. Icon/searchCreated with Sketch. Icon/securityCreated with Sketch. Icon/1Created with Sketch. Icon/2Created with Sketch. Icon/3Created with Sketch. Icon/TelephoneCreated with Sketch. Icon/TruckCreated with Sketch. Icon/UserCreated with Sketch. Icon/PrihlásenieCreated with Sketch.

Permanentky

Predaj permanentiek na zvyšné zápasy sezóny 2021/2022 bol ukončený. Predkupné právo na miesta zo sezóny 2019/2020 budú zachované.Predkupné právo na cenovo zvýhodnené vstupenky v sezóne 2021/2022: V novej sezóne ponúkame permanentkárom možnosť predkupného práva cenovo zvýhodnených vstupeniek, čím sa chceme poďakovať a kompenzovať COVIDom predčasne ukončenú sezónu. Permanentkári si tak budú môcť zakúpiť vstupenku (1 vstupenka na každú permanentku) v predstihu (do vypredania povolenej kapacity a do stanoveného termínu) použitím unikátneho PIN-kódu. Zadaním viacerých PIN-kódov (napr. z permanentky manželky, detí a pod.) budete môcť v rámci jedného nákupu zakúpiť viacero vstupeniek “vedľa seba”. Z dôvodu možných zmien týkajúcich sa kapacity a rozloženia sedenia v tejto sezóne nevieme garantovať výber vášho starého miesta. Vstupenky nezakúpené v predpredaji budú následne pustené do voľného predaja. Podmienkou získania PIN kódu je registrácia permanentiek do nového predajného systému.

Rýchla bezplatná registrácia permanentiek do nového predajného systému: Držiteľom permanentiek zo sezóny 2019/2020 ponúkame možnosť bezplatnej registrácie do nového predajného systému vstupeniek HC Košice. Po zaslaní vašich údajov budú vaše permanentky overené a registrácia potvrdená administrátorom HC Košice. V systéme si ich ponecháme vrátane vášho predkupného práva na miesto až do najbližšieho spustenia predaja permanentiek. 

Postup registrácie permanentiek (prečítajte si prehľadný návod, ktorý vám pomôže krok za krokom >>):

  1. Vyplnenie fakturačných údajov, ktoré uchováme pre budúce nákupy permanentiek. Možnosť vyplnenie aj fakturačných údajov pre firmy. 
  2. Vyplnenie údajoch o užívateľoch permanentky. Naraz môžete registrovať aj viac permanentiek. Každá musí byť priradená jej držiteľovi. 
  3. Zaslanie fotky permanentky alebo dokladu (napr. screenshot e-mailu z Ticketportalu) potvrdzujúceho, že ste vlastnili permanentku. V prípade, že nemáte k dispozícii žiadny doklad, kontaktujte nás, prosím, zaslaním e-mailu na vstupenky@hckosice.sk
  4. Po odoslaní údajov a ich kontrole a odsúhlasení klubových adminom vám bude na zadaný e-mail zaslaný PIN kód. Pri registrácii viacerých permanentiek dostanete PIN kódy na patričné e-mailové adresy. 
  5. O spustení predpredaja vás budeme informovať e-mailom pred každým zápasom. 
  6. Pred nákupom je potrebné vytvoriť zákaznícky účet, ktorý vám bude slúžiť dlhodobo (otvoriť stránku >>).
  7. Pri nákupe bude od vás systém vyžadovať zadanie PIN kódu, príp. viacerých PIN kódov. Na 1 permanentku (PIN kód) môžete zakúpiť 1 vstupenku. Zadaním viacerých PIN kódov budete môcť kúpiť viac vstupeniek vedľa seba.