Icon/24hoursCreated with Sketch. Icon/add-to-cartCreated with Sketch. Icon/avatarCreated with Sketch. Icon/checkoutCreated with Sketch. Icon/empty-cartCreated with Sketch. Icon/Cart flatCreated with Sketch. Icon/CheckCreated with Sketch. Icon/XCreated with Sketch. Icon/Close bannerCreated with Sketch. Icon/emailCreated with Sketch. Icon/filterCreated with Sketch. Icon/HamburgerCreated with Sketch. Icon/HomeCreated with Sketch. icon/infoCreated with Sketch. Icon/keyCreated with Sketch. Icon/LikeCreated with Sketch. Icon/MailboxCreated with Sketch. Icon/MapCreated with Sketch. Icon/Navigation leftCreated with Sketch. Icon/Navigation rightCreated with Sketch. Icon/passwordCreated with Sketch. Icon/searchCreated with Sketch. Icon/securityCreated with Sketch. Icon/1Created with Sketch. Icon/2Created with Sketch. Icon/3Created with Sketch. Icon/TelephoneCreated with Sketch. Icon/TruckCreated with Sketch. Icon/UserCreated with Sketch. Icon/PrihlásenieCreated with Sketch.

COVID opatrenia

Účasť na zápasoch HC Košice je usmerňovaná vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Aktuálne je to vyhláška >>


Zápasy môžu prebiehať v 3 režimoch:

  • Bez obmedzení.
  • V režime OTP (vstup pre očkovaných, testovaných a tých, čo prekonali COVID).
  • V režime KZ (vstup len pre zaočkovaných).


HC Košice vždy oznámi, v akom režime budú najbližšie zápasy prebiehať. 

Návštevníci zápasu sú povinní dodržať opatrenia a povinnosti spojené s daným režimom. Pri nesplnení podmienok pre daný zápas klub nie je povinný návštevníkovi vstupné vrátiť. 


Popisy režimov:


Režim OTP:


Podľa aktuálneho COVID automatu a aktualizovanej vyhlášky ohľadom hromadných podujatí (č. 241/2021 z 12.8.2021), bude zápas s kapacitou 25% a vstup bude umožnený pre OTP divákov.

Návštevník je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Inak platia štandardné hygienické opatrenia. Pred vstupom na štadión budú prebiehať kontroly:

Deti do 12 rokov v akomkoľvek modeli nepotrebujú ani test ani očkovanie a v prípade potreby sa preukazuje dokladom, ktorý vie určiť vek osoby(kartička poistenca, pas). 


Predzápasové kontroly:

Kontrola jedného dokladu uvedeného nižšie spolu s dokladom totožnosti:

  • a) COVID pass v elektronickej forme alebo v papierovej forme
  • b) negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu na COVID-19 nie starší ako 72 hodín alebo AG testu nie starší ako 48 hodín
  • c) potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami


Bezpečnostná prehliadka a následne vstup cez turnikety na štadión:

V prípade, že usporiadateľská služba na štadióne neumožní osobe vstup na štadión z dôvodu, že osoba sa nebude vedieť preukázať minimálne jednou z vyššie uvedených podmienok režimu OTP, organizátor nie je povinný vrátiť tejto osobe  finančné prostriedky za zakúpenú vstupenku.


Režim KZ:


PODMIENKOU VSTUPU NA TOTO ŠPORTOVÉ PODUJATIE JE PLNÉ ZAOČKOVANIE, KTORÝM JE DIVÁK POVINNÝ SA PREUKÁZAŤ PRED VSTUPOM SPOLU S PREUKAZOM TOTOŽNOSTI. 

Pre potvrdenie o očkovaní platia nasledovné lehoty zaočkovanosti:


  • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,
  • najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,
  • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19.

 

Potrebné potvrdenia spolu s platným dokladom totožnosti budú kontrolované usporiadateľskou službou pred vstupom na zimný štadión. V prípade nepreukázania sa požadovaným potvrdením majiteľ vstupenky nebude mať umožnený vstup na podujatie a nemá nárok na vrátenie ceny za vstupenku.

Vzhľadom na kontroly pred zápasom odporúčame všetkým návštevníkom, aby sa na štadión dostavili s dostatočnou časovou rezervou.